Aktualności
:: Aktualności
O przedszkolu
Galeria
Warto przeczytać
Kącik przedszkolaka
Kontakt

Koncepcja pracy przedszkola samorządowego Nr 65
w Białymstoku

znajduje sie pod adresem internetowym
http://www.przedszkole.bialystok.pl/koncepcja_pracy_przedszkola_nr_65.pdf

 

Koła zainteresowań działające w przedszkolu


W Przedszkolu Samorządowym Nr 65 w Białymstoku funkcjonuje ,,Koło Wiedzy Regionalnej". Celem działalności przedszkolnego ,,Koła Wiedzy Regionalnej" jest rozwijanie wśród dzieci zainteresowania pięknem i tradycjami Podlasia, poznawanie historii swojego miasta, jego zwyczajów i kultury, rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez kontakt z twórcami i wytworami sztuki ludowej oraz rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością regionalną. Zajęcia prowadzone są systematycznie z wybranymi dziećmi 6 - letnimi z przedszkola. Koło prowadzi również opiekę nad ,,Kącikiem regionalnym" założonym w przedszkolu oraz tablicę informacyjną dla rodziców ,,Kącik wiedzy regionalnej". Opiekę nad działalnością koła prowadzi Ewa Strzałka.

Placówka oferuje swoim wychowankom w ramach zajęć dodatkowych bezpłatne Koło muzyczne "Małe Podlasiaki". Dzieci spotykają się na zajęciach koła raz w tygodniu pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Cioch. Zajęcia w kole muzycznym  rozwijają u dzieci zamiłowanie do śpiewu i tańca a przez muzykę poznają również tradycje, kulturę Podlasia i jej różnorodność . To przez muzykę, taniec, przekazywane są treści  łączące odmienne tradycje, zwyczaje regionu a przez to uczą  tolerancji i zrozumienia dla innego człowieka. Celem koła jest przekazywanie treści wielokulturowych w prosty, jasny a zarazem  interesujący sposób jak również rozwijanie kreatywności i spontaniczności dziecka. Wiele satysfakcji i zadowolenia dzieciom stwarza poznawanie przyśpiewek, tańców ludowych Podlasia oraz efektowny program tańców wielokulturowych np. : żydowskich, tatarskich, białoruskich.

Od roku 2007 w przedszkolu działa Koło Przyrodniczo-Ekologiczne "Przedszkolak przyjacielem przyrody" prowadzone przez nauczycielki Eugenię Mikuć i Julitę Żebrowską. Są to zajęcia dodatkowe, bezpłatne, odbywające się raz w tygodniu, w których uczestniczą dzieci 5 i 6-letnie. Głównym celem działalności koła jest  stworzenie dzieciom zainteresowanym tematyką przyrodniczo-ekologiczną możliwości do:

  • kształtowania świadomości przyrodniczo-ekologicznej,
  • wzbogacania wiedzy, rozwijania zdolności i zainteresowań,
  • prowadzenia zajęć w sposób ciekawy, wyzwalający aktywność dzieci, zarówno w przedszkolu, jak też w różnych środowiskach przyrodniczych,
  • radości płynącej z obserwacji, zabaw, doświadczeń, spacerów, wycieczek i spotkań z ciekawymi ludźmi,
  • udziału w konkursach, akcjach na rzecz środowiska naturalnego.

Przedszkolne koła prezentują swoje możliwości na corocznym przeglądzie kół zainteresowań w placówce jak również w środowisku lokalnym. To dzięki występom, uznaniu w oczach innych, dzieci dostrzegają efekty swoich wysiłków i czerpią z nich motywację do dalszego rozwijania swoich zainteresowań i zdolności .Galeria zdjęć:

IMG_1297 IMG_1298 IMG_1301 IMG_1302 IMG_1692
IMG_1693 IMG_1694 IMG_1716 IMG_1720 IMG_1721

IMG_1297 IMG_1298 IMG_1301 IMG_1302 IMG_1692
IMG_1693 IMG_1694 IMG_1716 IMG_1720 IMG_1721

IMG_1297 IMG_1298 IMG_1301 IMG_1302 IMG_1692
IMG_1693 IMG_1694 IMG_1716 IMG_1720 IMG_1721

IMG_1297 IMG_1298 IMG_1301 IMG_1302 IMG_1692
IMG_1693Copyright © 2005