Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

OGŁOSZENIE

Informujemy Rodziców, że od 6 kwietnia 2017 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 65 w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018. Nabór trwać będzie do 13 kwietnia 2017 r.   

Rodzice  zapisujący dziecko po raz pierwszy mogą zgłosić się po „Wniosek o przyjęcie do przedszkola” do dyrekcji i intendentki lub pobrać ze strony: nabor.um.bialystok.pl z chwilą rozpoczęcia rekrutacji, tj.  06 kwietnia 2017r. Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru do 13 kwietnia 2017 r.

20 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00  podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 21.04.2017 r. do 25.04. 2017 r. w godzinach pracy przedszkola Rodzice  winni  pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane poprzez obowiązkowe podpisanie umowy. Nie podpisanie umowy w powyższym  terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 zostaną wywieszone

26 kwietnia  2017 r. do godz. 15:00.