Rekrutacja do przedszkola na rok przedszkolny 2018/2019

OGŁOSZENIE

Informujemy Rodziców, że od 01 marca 2018 r. (czwartek) rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 65 w Białymstoku na rok szkolny 2018/2019. Nabór trwać będzie do 09 marca (piątek). Rodzice zapisujący dziecko po raz pierwszy  mogą zgłosić się po „Wniosek o przyjęcie do przedszkola” do dyrekcji lub intendentki czy też pobrać go ze strony nabor.um.bialystok.pl lub naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok z chwilą rozpoczęcia rekrutacji, tj. 01 marca. Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie, bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej w przedszkolu  pierwszego wyboru do 09 marca  (piątek).  27 marca (wtorek) do godziny 15:00 podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 28 marca do 05 kwietnia w godzinach pracy przedszkola, Rodzice  winni  pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane, poprzez obowiązkowe podpisanie umowy. Niepodpisanie umowy w powyższym  terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 zostaną wywieszone 10 kwietnia (wtorek) do godziny 15:00.

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019