Aktualności
:: Aktualności
O przedszkolu
:: Wiadomości ogólne
:: Cele i zadania przedszkola
:: Zasady organizacji
:: Praca wychowawczo - dydaktyczna
:: Ramowy rozkład dnia
:: Zajęcia dodatkowe
:: Regulamin Rekrutacji
Galeria
Warto przeczytać
Kącik przedszkolaka
Kontakt

Aktualności

- Ogłoszenie -

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Oświadczenia

Informujemy Rodziców, że od 24 marca 2015 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 65 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016. Nabór trwać będzie do 10 kwietnia 2015 r.

Rodzice dzieci chodzących do naszej placówki są zobowiązani do potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka  do tutejszego przedszkola własnoręcznym podpisem na przygotowanej liście, znajdującej się w grupie wiekowej w terminie od   17 marca 2015 r. do 23 marca 2015 r.

Rodzice  zapisujący dziecko po raz pierwszy
mogą zgłosić się po "Wniosek o przyjęcie do przedszkola" do dyrekcji i intendentki lub pobrać ze strony internetowej przedszkola:
www.przedszkole.bialystok.pl  i urzędowej: www.nabor.um.bialystok.pl  z chwilą rozpoczęcia rekrutacji, tj. w dniu 24 marca 2015 r. Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru do 10 kwietnia 2015 r.

27 kwietnia 2015 r. do godziny 15:00  podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Od 28.04.2015 r. do 30.04. 2015 r. w godzinach pracy przedszkola Rodzice  winni  pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane poprzez obowiązkowe podpisanie umowy. Nie podpisanie umowy w powyższym  terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 zostaną wywieszone 4 maja  2015 r. do godz. 15.00

 

Zapraszamy Serdecznie na stronę naszego bloga

http://lagodneps65.blogspot.com/

 

 

 


Copyright © 2005