Aktualności
:: Aktualności
O przedszkolu
:: Wiadomości ogólne
:: Cele i zadania przedszkola
:: Zasady organizacji
:: Praca wychowawczo - dydaktyczna
:: Ramowy rozkład dnia
:: Zajęcia dodatkowe
:: Regulamin Rekrutacji
Galeria
Warto przeczytać
Kącik przedszkolaka
Kontakt

Aktualności

- Ogłoszenie -

Informujemy Rodziców, że
od 11 marca 2014 r rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 65 w Białymstoku na rok szkolny 2014/2015. Nabór trwać będzie do 31 marca 2014 r. 

Rodzice dzieci chodzących do naszej placówki są zobowiązani do potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka  do tutejszego przedszkola własnoręcznym podpisem na przygotowanej liście, znajdującej się w grupie wiekowej w terminie do 10 marca 2013 r. 

Rodzice  zapisujący dziecko po raz pierwszy mogą zgłosić się po "Kartę zapisu dziecka do przedszkola" do dyrekcji i intendentki lub pobrać ze strony internetowej: www.bialystok.formico.pl z chwilą rozpoczęcia rekrutacji, tj. w dniu 11 marca 2014 r. Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku  komputerowego) podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru do 31 marca 2014r.

16 kwietnia 2014r do godziny 15:00  podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 17.04.2014r do 25.04. 2014r w godzinach pracy przedszkola Rodzice  winni  pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola do którego zostało zakwalifikowane poprzez wypełnienie deklaracji.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 zostaną wywieszone
28 kwietnia 2014 roku o godz. 15.00. 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek zgłoszenia się do dnia 13 maja 2013 r. do godz. 15.00 do Dyrektora przedszkola w celu podpisania umowy. Nie podpisanie umowy w powyższym terminie  będzie skutkowało skreśleniem z listy.

Zasady rekrutacji do przedszkoli - Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli.pdf

Oświadczenie BKDR

Oświadczenie 2 dzieci do przedszkola

Oświadczenie Rodzeństwo

Oświadczenie Rodzice Pracujący

Oświadczenie Rodzice z 2 dzieci

Oświadczenie Samotne Wychowanie

Oświadczenie Wielodzietność

Zasady rekrutacji do przedszkoli

 


Copyright © 2005